Kontakt

Fakturačné údaje:

Cougar.sk

DKV Innovative, s.r.o.

Moyzesova 36

040 01 Košice

 

IČO: 48 180 025

DIČ: 2120081194

IČ DPH: SK2120081194

Sme platcami DPH.

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37429/V zo dňa 3.6.2015.

Kontaktné údaje:

E-mail: info@bieleniezubov.eu

Mobil: +421 910 966 423

 

 

Platobné údaje: 

IBAN: SK81 0900 0000 0050 7239 2288

Banka: Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

Kód banky: 0900

domáce bielenie zubov kontakt