Kontakt

Fakturačné údaje:

Cougar.sk

Cougar.sk, s.r.o.

Moyzesova 36

040 01 Košice

 

IČO: 47 912 057

DIČ: 2024139854

Nie sme platcami DPH.

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36305/V zo dňa 24.9.2014.

Kontaktné údaje:

E-mail: info@bieleniezubov.eu

Mobil: +421 910 966 423

 

 

Platobné údaje: 

IBAN: SK35 0900 0000 0050 6206 4168

Banka: Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

Kód banky: 0900

domáce bielenie zubov kontakt